Useful Links

Useful Links

Croeso

Croeso i Ysgol Gynradd Holly Grange a diolch am ymweld â'n gwefan. P'un a ydych chi'n ymweld fel darpar ddisgybl, rhiant, athro neu wirfoddolwr, gobeithiwn y bydd yn rhoi cipolwg i chi ar ein hysgol.
Mae Ysgol Gynradd Holly Grange yn ysgol gynradd hapus, gyffrous a llwyddiannus. Mae ein tîm ymroddedig a brwdfrydig o staff wedi ymrwymo i annog ein holl ddisgyblion i gyflawni hyd eithaf eu gallu mewn amgylchedd diogel, diogel. Rydym yn cynnal disgwyliadau uchel ac mae ein gweledigaeth a'n gwerthoedd yn sail i bopeth a wnawn.

Rydym yn cynnig cyfle i ddisgyblion ddyheu a chyflawni mewn amgylchedd gofalgar sy'n meithrin talent ac yn cefnogi ymdrech unigol.

Mwynhewch bori trwy ein gwefan ac yna dewch i ymweld i weld a yw Ysgol Gynradd Holly Grange lle rydych chi'n dymuno i'ch plentyn berthyn - mae croeso cynnes yn aros.